En nu even iets persoonlijks (24)

leegteparel

Op zoek naar de kracht van leegte
Verlies is een transformatieproces. Fysieke afwezigheid schept een leegte, maar die leegte is zeker niet niets. Eerder een uitgangspunt voor een ervaring. Bijvoorbeeld het ervaren van de winst die vooraf ging aan dat verlies. Het oude loslaten en het nieuwe omarmen is niet eenvoudig. Het vraagt om een nieuwe balans. Vooral een evenwicht tussen het doen en het zijn. Om te beginnen daar waar je bent, waar je nu staat.

Continue reading “En nu even iets persoonlijks (24)”

Kriskras door het bronnenbad

lucebert

Beter goed gejat dan slecht bedacht is een bekend adagium uit de reclamewereld. Een waarheid die alleen opgaat voor oplossingen die voldoende originaliteit laten zien om het uitgangspunt in de schaduw te zetten. Slecht gejat wijst meestal op een tekort aan eigen denkwerk en op minachting voor de bron. Deze week kwam ik Alles van waarde is weerloos, onder een bedrijfsnaam tegen. Momentje. Zo direct meer.

Continue reading “Kriskras door het bronnenbad”

Meer overzicht? De Merkwijzer als inspiratiebron voor de vertaling van jouw gedachtegoed naar redactionele- en visuele communicatie.

de merkwijzer

Veel zelfstandigen denken dat een Merkwijzer voor hun bedrijf geen waarde heeft. Door persoonlijke ervaring met het ontwikkelen van overzicht ga je echter snel de voordelen zien.

Een merkwijzer is een bijzonder richtsnoer voor grote en kleine bedrijven en zorgt voor de vertaling van het gedachtegoed naar redactionele- en visuele communicatie.

Door een Merkwijzer te gebruiken als uitgangspunt voor vormgeving en teksten kun je de energie van je passie, waarden en doelen laten doorklinken in al je middelen.

Identiteit: een eigen gezicht, gevoel of geluid

Met de vormgeving van huisstijl, website en drukwerk (en van de redactionele inhoud) krijgt je bedrijf een eigen gezicht (identiteit). Dat is de basis voor middelen, thema’s en acties die jouw boodschap uit kunnen dragen. Vanzelfsprekend zijn er veel andere mogelijkheden om voor jouw bedrijf publiciteit te maken. Al deze uitgangspunten maken deel uit van de communicatie-strategie en geven vorm en inhoud aan de concepten. Maar voor je deze vertaalslag kunt maken is er eerst overzicht nodig. Een hulpmiddel daarbij is jezelf als Merk gaan zien.

Continue reading “Meer overzicht? De Merkwijzer als inspiratiebron voor de vertaling van jouw gedachtegoed naar redactionele- en visuele communicatie.”

Relatie is een bestaansreden

relatie

Ondernemen, communicatie en het alledaagse kennen een gezamenlijk draagvlak: relaties. In beweging komen en relatievorming zijn beiden de motor van verandering, èn van het leven. Actief delen en ruilen bepaalt de verbinding. Zonder verbinding geen communicatie, duurzame actie, waarde of energie. Trouwens… is niet alles één ondeelbare stroom? Waarin ieder moment, beeld of gedachte zowel cliché of nieuw kan zijn.

Continue reading “Relatie is een bestaansreden”

En nu even iets persoonlijks (21)

view1

Het leven is een project dat zichzelf de weg wijst. De moeiteloosheid van deze gedachte is typerend, maar niet vanzelfsprekend. Om het leven of een project op zo’n manier te kunnen ervaren en leiden is loslaten en omarmen een noodzakelijke basishouding. Want zichzelf de weg laten wijzen vraagt om een levendige, paradoxale structuur.

Levendigheid ontstaat spontaan uit een schijnbaar tegenstrijdige beweging met een hoogst eigen structuur, een pad met een eigen richting en leidende beginselen. Eigen aan de persoon en zijn leven, aan het project en de deelnemers, aan de context en de doelstelling. Die levendigheid wordt gevoed door de openheid van het niet durven weten.

Continue reading “En nu even iets persoonlijks (21)”

Wat Bloggers kunnen leren van Dichters

Niemand weet hoe je een gedicht moet schrijven of een weblog-posting. Natuurlijk zijn er talloze, vaak succesvolle, websites die je stap-voor-stap vertellen hoe je een artikel voor je blog moet schrijven. Met zo’n stappenplan vind je echter zelden je eigen stem. Om je eigen stem te vinden moet je durven om niet-te-weten. Want als er al een pad is was dat van een ander en ben je niet zelf op avontuur.

Continue reading “Wat Bloggers kunnen leren van Dichters”

Omhoog ↑