Design as evidence

Most design offices educate their clients about the value of design. They usually do this by showing an example of non-design. The first image that serves to illustrate their point shows a homemade wooden sign that is put in front of a farmhouse. The handpainted text on the sign shows a message: Fresh eggs for sale! In the next slide we see the same sign in front of the farmhouse, but now the text on the sign has changed into: Jewellery shop. The difference is obvious. What is true in one context is false in another. Design serves to make things clear by creating a difference. Read More.

Hallelujah! It’s Sunday!

Reverend Billy and the Stop Shopping Gospel Choir. Familie van Johnny Flodder? Leuker dan Geert Wilders? In ieder geval een opvallende verschijning in America’s Anti Consumerism beweging. Uitvinder van de slogan: What Would Jesus Buy? en Shopocalypse. Onwelgevallige activiteiten ontdekt bij een retailer? Victoria Secrets, Starbucks, Disney? The Reverend will pay you a visit! [Via Ode]

Reverend Billy and the Church of Stop Shopping Blog | Reverent Billy op You Tube | Kommunikatieguerrilla is sexy als de hel | Rev. Billy on Wikipedia | What Should I Do If Reverend Billy Is in My Store? | Rev. Billy Gallery | Dominee Billy | RB The Movie | RB Tactics

Designprijs Rotterdam 2007

Namens het bestuur van de Stichting Designprijs Rotterdam en de directeur van Museum Boijmans Van Beuningen nodigen wij u uit voor de feestelijke opening van de tentoonstelling Designprijs Rotterdam 2007 op vrijdag 25 mei in Museum Boijmans Van Beuningen.

Programma 25 mei

17.00 welkom en opening Sjarel Ex
17.15 bekendmaking genomineerden Bas Heijne
17.30 opening tentoonstelling Orhan Kaya
18.00 tentoonstellingsbezoek en borrel

Tevens bent u van harte uitgenodigd om de opening van Trenton Doyle Hancock en Wimby! bij te wonen. Beide tentoonstellingen gaan open op dezelfde avond.

Video by Time Stereo.

Adformatie neemt discussie over

Sinds gisteren heeft Jeroen Mirck op het weblog van Adformatie de discussie bij Zichtbare Zaken over het nieuwe ontwerp van Bureau Keesie voor Hogeschool InHolland bijna integraal overgenomen. Het artikel van Adformatie vindt je op Adfoblog. Bron: Remondo
Interessante vraag die Jeroen daar stelt: Wat vinden jullie: Heeft Keesie zich bezondigd aan plagiaat of is het gebruik van silhouetten zo generiek dat je onmogelijk van plagiaat kunt spreken?

Continue reading “Adformatie neemt discussie over”

Omhoog ↑