Gaan met De Banaan en Toptaken!

Het bezit van een website is voor de meeste bedrijven heel gewoon. Maar een website die zo optimaal mogelijk resultaten behaalt die de eigenaar voor ogen staan is opmerkelijk. In Verleiden op Internet legt Aartjan van Erkel, samen met mede-auteurs Els Aerts, Hedwyg van Groenendaal, Karl Gilis, Johan Bolt, Ton Wesseling en Ruben Timmerman, haarfijn uit wat er schort en beter kan aan websites en webshops.

Eén van de eye-opers uit het boek is het begrip Toptaken. Een begrip dat Aartjan heeft geleend van Gerry McGovern. Een toptaak is de belangrijkste doelstelling die een website heeft. Of het nu voor een bedrijf is, een overheids-website, een non-profit organisatie of een ZP-er. Een toptaak is de belangrijkste reden waarom 80% van de bezoekers naar je website komen. Om een toptaak te doen slagen moet de homepage (of een andere pagina) zo zijn ingericht dat het bezoekers gemakkelijk maakt om die toptaak uit te voeren.

Continue reading “Gaan met De Banaan en Toptaken!”

De geheime logica van de bezoeker

Toegankelijkheid op websites is belangrijker dan ooit. Aan ambitie bij overheidswebsites geen gebrek, maar de online dienstverlening valt in de praktijk vaak tegen. Bestuurlijk optimisme zorgt voor grote en ingewikkelde websites die het eigen aanbod centraal stellen. Kwaliteitseisen ontbreken, evenals een visie en een strategie. 60% van de Nederlanders heeft moeite met het begrijpen van overheidsinformatie. 20% heeft moeite met lezen in het algemeen. En 9% is niet eens online te bereiken. Webprofessionals en internet-grootverbruikers, vergeten snel hoe het is om niet zo vaardig op het web te zijn. Toch is het hun taak om de onbekende bezoeker, de lezer, de klant als uitgangspunt te nemen. Die bepaalt namelijk of je boodschap goed overkomt.

In Het Geheim van de Overheidswebsite onthullen Wiep Hamstra (1971) en René Notenbomer (1972) de wondere wereld van de webrichtlijnen voor webprofessionals en andere belanghebbenden. Webrichtlijnen zijn dè succesfactor voor overheden die actief zijn op het web. Sterker, het is tevens een succesfactor voor commerciële bedrijven (ook die hebben ruimhartig aan het boek meegewerkt).

Continue reading “De geheime logica van de bezoeker”

Positioneren met kronkelige kniplijnen

De flyer was zwart/wit uitgeprint op 90 grams lasergeschikt kopieerpapier. De trainer had gebruik gemaakt van grote vette witte letters in een zwarte balk voor de titel van de cursus. Daaronder stonden, in de letter Arial, de belangrijkste elementen van de inhoud van de cursus. Bovenaan het A5 velletje papier (je zag de onregelmatige kniplijnen van de schaar die het A4’tje had doorgesneden nog zitten) stond een plaatje dat niet echt de lading dekte. Onderaan stond een afbeelding die als logo geen belletje deed rinkelen. De naam van de trainer stond in dezelfde letter als de andere tekst. Niet echt onderscheidend of anderszins opmerkelijk. En toen vroeg hij aan mij: wat vind je hier van, spreekt het je aan?

Uit de antwoorden op mijn vragen bleek dat de trainer dit soort activiteiten naast zijn vaste baan als HBO-docent deed. Het feit dat hij er maar een gering bedrag mee ontving was geen bezwaar. Dat ligt natuurlijk heel anders als je van je activiteiten moet leven. Ik vroeg of de trainer wel eens aan een andere doelgroep les gaf dan particulieren en studenten. Dat bleek het geval te zijn. Een cursus voor een groep directieleden stond hem nog vaag in het geheugen.

Afgezien van de vraag of een zelfgemaakte flyer (van iemand die amateur is op het gebied van vormgeving) correct kan zijn, kon de flyer toch grotendeels de toets doorstaan. Simpelweg omdat hij de lading dekte. Voor een cursus van 30 euro voor 3 sessies van 2 uur, hoef je natuurlijk geen 4-kleuren folder op hoogglanzend papier te maken. Zeker niet als het maximaal aantal deelnemers tussen de 5 en de 10 personen ligt en die deelnemers binnenkomen via je nieuwsbrief, je netwerk en via flyers bij bibliotheken.

Maar stel nu dat je als hoofdactiviteit cursussen geeft aan leden van management-teams, met tussen de 5 en de 10 deelnemers die voor zo’n cursus van 3 dagen 3000 euro per persoon betalen… ja, dan ga je met een zelfgeprint A5 flyertje, dito locatie, catering, doelen en verwachtingen, met 100% zekerheid zorgen dat jij en je achterban vaste klant bij de voedselbank worden.

Het belang van de digitale advocaat (3)


In eerdere postings over Het belang van de digitale advocaat is duidelijk geworden dat advocatuur in essentie mediacultuur is. Dat komt omdat zij gebruik maakt van taal, waarbij het onverschillig is of dit geschreven, gesproken of een beeldtaal is. Elke taal maakt gebruik van media om gehoord of gezien te worden. Soms kan dit als bewijs worden aangemerkt. In de advocatuur als bewijs van schuld of onschuld. In marketing en communicatie als proof of failure of proof of excellence.

Een échte jurist is voortdurend bezig om gezichtspunten en belangen tegen elkaar af te wegen. In die zin is hij een soort van politicus en een evenwichtskunstenaar (schreef Bob Woodward onlangs over Obama). Hetzelfde geldt voor filmmakers. Laten we hier even bij stilstaan: geen enkele film (of foto) opname is neutraal. Ieder beeld begint met het kader. In filmtaal noemen we dat bijvoorbeeld: Long shot: Een long shot geeft het personage een prominente plaats in het omringende decor. Medium shot: Een medium shot kadreert het lichaam ter hoogte van het middel. Medium close-up: Een medium close-up is een shot van een buste tot aan de schouders of de borstkas. Extreme close-up: Een extreme close-up isoleert een detail, bv. een oog of een mond. Er bestaan nog meer typen kadrering en Europese en Amerikaanse filmmakers verschillen in naamgeving en inhoud. We hebben het nog steeds over (beeld)taal! Continue reading “Het belang van de digitale advocaat (3)”

Het belang van de digitale advocaat (2)

Bij de introductie van de serie Het belang van de digitale advocaat deed ik de belofte om vanuit het perspectief van marketing en communicatie te kijken naar het fenomeen Advocaat en Film. Het verschijnsel staat ook bekend als de digitale advocaat of de nieuwe advocaat (het begrip film staat gelijk aan digitale film of video). Vandaag begin ik met mijn vooronderzoek. Ik ga op zoek naar de kern.

Om te beginnen zijn er voor mij twee uitgangspunten:

– het gebruik van film in de rechtszaal (deze vorm van vertoning kent een bepaalde mate van privacy).
– het gebruik van film buiten de rechtszaal (in de publieke ruimte, bijvoorbeeld op televisie en internet).

Belangrijk is te begrijpen welk doel advocaten met het gebruik van digitale media voor ogen staat. Binnen de rechtszaal zal het belang van de client leidend zijn. Daarbuiten zal ook het belang van de advocaat zelf nog sterker meespelen. Digitale media zijn gemakkelijk en snel met belanghebbenden te delen. Op welk moment dit gerechtvaardigd is blijft een punt van discussie en soms van ethiek.

Eén feit dat zeer opvallend genoemd mag worden is de enorme toename van documentaires en programma’s rondom de rechtspraak. Ook rechters en vertegenwoordigers van het openbaar ministerie hebben hierin steeds vaker de hoofdrol. Ik noem er een paar: Holland Doc: ‘Verdacht en voorlopig vast‘ van Jan Kalsma, ‘De Rechtbank‘, een serie programma’s van de EO. En natuurlijk ‘Advocaten met de ziel onder de arm‘ de geruchtmakende serie interviews van Coen Verbraak met 12 top strafpleiters. Dan is er: ‘De Rijdende Rechter‘, minder geruchtmakend, maar wel laagdrempelig. Hiernaast zijn er tal van andere programma’s over het onderwerp, al dan niet ook te zien op internet. Ter afsluiting noem ik een naam uit de misdaadjournalistiek: Peter R. de Vries.

Is mediatraining voor een advocaat tegenwoordig een vereiste?
Rechtspraak staat in de belangstelling. Of dit een spontaan verschijnsel is blijft de vraag. Het lijkt er op dat de advocatuur, de rechterlijke macht en het openbaar ministerie middels een goed doordachte vorm van openheid, gezamenlijk een charme offensief zijn gestart. Want ook al is film over rechtspraak populair, zorgen misdaadseries op TV voor hoge kijkcijfers, is misdaad een geliefd onderwerp in fictie en non-fictie, de mores van de rechtspraak zelf is allerminst populair bij de gemiddelde burger. Die voelt zich regelmatig in de steek gelaten door de rechtsorde. Het is dan ook de vraag of film in (en buiten) de rechtszaal daar verandering in brengt. Hoogstens zorgt voorlichting voor meer begrip van achtergronden van deze problematiek.

Opvallend is ook de hoeveelheid strafrecht in genoemde media-producties. Civielrecht kom je hoogstens tegen in het programma De Rijdende Rechter, bestuursrecht komt er over het algemeen bekaaid vanaf. Zij het dat advocaten uit dit vakgebied zich steeds vaker (met video) profileren en positioneren op internet. Desondanks zou je je kunnen afvragen of strafrecht advocaten het meeste belang hebben bij het gebruik van film? En in welke mate mediawijsheid in dit kader een pré is en of mediatraining voor een advocaat tegenwoordig een vereiste is? Voeg daar aan toe: kennis van film en filmtaal, voor en achter de camera. We komen terug op dit laatste.

Advocaten gebruiken steeds vaker film in en buiten de rechtszaal. Om het belang van de client en hun eigen doelstellingen ruimschoots te kunnen behartigen. Ook rechters en OM maken in en buiten de rechtszaal gebruik van film om hun belangen te behartigen. Het gebruik van documentaire film in het kader van de rechtspraak of als public relations voor de rechtspraak is de laatste jaren usance. Het juridische métier mag zich bovendien sinds jaar en dag verheugen in ruime belangstelling van de pers. De verspreiding van thema’s en onderwerpen via (digitale) film heeft een belangrijk voordeel. De techniek sluit naadloos aan bij de huidige mediacultuur. Daardoor vormt verdere verspreiding via reguliere media en of andere kanalen, geen obstakel. Een kwestie van cut-and-paste. Of dit een voordeel is valt volgens insiders te betwijfelen.

Strafrecht staat vanaf het begin van de menselijke cultuur in de belangstelling. Niet alleen willen we weten wat daders drijft, maar ook wat recht en genoegdoening is. Dat laatste geldt ook voor civielrecht en bestuursrecht. Strafrecht spreekt echter als vanouds meer tot de verbeelding. Digitale film kan daarbij ook op diverse manieren bewijsmateriaal zijn of worden. Zo worden tegenwoordig ook verdachten opgepakt die de ijdele moed hadden een zelf gefilmd misdrijf waar ze de hoofdrol in spelen op YouTube te plaatsen.

Advocatuur is per definitie een kwestie van belangenbehartiging. Die belangen worden gediend met een goed verhaal. Overtuigen staat dus voorop. Film is niet alleen een middel dat kan overtuigen, het is een taalspel dat aansluit bij de retorica van het pleidooi. Hoe taal en beeldtaal functioneren komt de volgende keer aan bod.

Is het gebruik van film in de rechtszaal nieuw? Nee, maar wel van recente datum als het om digitale media gaat. Dat de Universiteit van Utrecht dit jaar een Summerschool wijdt aan het fenomeen filmtaal voor advocaten laat zien dat de ontwikkelingen op dit gebied snel gaan. Niet enkel een kwestie van innovatie, maar ook gedragen door het feit dat advocaten steeds vaker als ondernemer opereren.

Een veranderend vakgebied vraagt om andere vormen van marketing en communicatie. Het gebruik van film is er een van. Sociale Media als weblogs en Sociale Netwerken een andere. Met nadruk je bedrijf profileren en positioneren was tot voor kort onontgonnen terrein voor veel advocaten. De Orde van Advocaten was hier qua regelgeving behoudend in. Echter, genoemde ontwikkelingen zijn inmiddels een feit. De vraag blijft: hoe ver je mag gaan? Waar liggen de grenzen? Is advocatuur in essentie altijd al een mediacultuur geweest? De volgende posting in deze serie gaat hier dieper op in.

Het belang van de digitale advocaat (3)
Het belang van de digitale advocaat (2)
Het belang van de digitale advocaat (1)

Het belang van de digitale advocaat (1)

Onlangs werd ik door film-in-de-rechtzaal-pionier Jaap Bakker gevraagd om na te denken over een mogelijke bijdrage aan de Summercourse Visual Legal Advocacy (Het visuele in juridische belangenbehartiging) aan de Universiteit van Utrecht. Dit naar aanleiding van mijn Column De Tao van Communiceren, in het bijzonder vanwege de constatering dat communicatie alleen werkt als de ontvanger er belang bij heeft.

Als propagandist van een nieuwe werk- en denkwijze komt een pionier als Bakker veel onbegrip tegen. Ondersteuning van zijn nieuwe ideeën komt vaak uit onverwachte hoek. Zo werd in februari 2009 in Rotterdam de eerste Digitale Zittingszaal van Nederland geopend. Rechters, Officieren van Justitie en advocaten kunnen in de zittingszaal gebruik maken van hun eigen en gezamenlijke digitale dossiers. Voor advocaten is er een gratis draadloze internetverbinding. Alle procespartijen kunnen processtukken, zoals tekstbestanden, videobeelden, foto’s, geluidsopnamen en omgevingskaarten zien en met elkaar delen. Ook de Universiteit van Utrecht sluit nu aan op deze trend (inmiddels door Bakker De Nieuwe Advocaat gedoopt) door de lancering van het programma van de Summerschool (pdf). De cursus is gericht op het werken met film als instrument om juridische argumenten te visualiseren.


Continue reading “Het belang van de digitale advocaat (1)”

De Nieuwe Verhaallijnen is online!

Mensen en hun levensverhalen tot leven brengen, dat is wat Sigrid van Iersel drijft. Of zij dat nu doet in het kader van levensverhalen of binnen een journalistieke productie. De rode draad is oprechte interesse. De passie voor verhalen kent Sigrid al van jongsafaan.

Sigrid houdt van biografische complexiteit. Daarmee toont zij haar betrokkenheid bij mens en maatschappij. Haar insteek ligt op het grensgebied van literatuur, journalistiek, sociologie, psychologie en filosofie. Dat is de kern en actieradius van haar bedrijf Verhaallijnen.

Verhalen beantwoorden in onze samenleving aan een diep gevoelde behoefte aan zingeving. Zowel bij particulieren als bij organisaties. De wijze waarop verhalen verzameld worden en tot product omgevormd (tot artikel, boek, tijdschrift, blogposting of workshop) verschilt per context en doelgroep. Verbinden blijft de rode draad.

Continue reading “De Nieuwe Verhaallijnen is online!”

Leve De Levende Letters! (2)

Deze Posters van Eva Dijkstra and Michael Lugmayr’s Toko (via Typojungle) maken op beeldende en expressieve wijze gebruik van de vormentaal van de photocopy-cultuur uit de 80-er jaren.

Op hun website staat: Toko is formerly based in Rotterdam, The Netherlands and since 2008 permanently operating out of Sydney, Australia. In lijn met deze mededeling: Toko’s founders are educated and brought up in the rich Dutch-European culture of design and art.

Continue reading “Leve De Levende Letters! (2)”

Een profielpagina is niet genoeg

De oorsprong van de profielpagina ligt bij het online cv. Veelal onderdeel van een persoonlijke website. Ooit embedded in een eigenzinnige omgeving. De Sociale Netwerk-Profielpagina is een vorm van downgrading. Technisch veelzijdig, qua identiteit en inhoud minimaal. Je vist ermee naar vrienden, opdrachten of banen. Als toegevoegde waarde: Potential Links.

Strong, Weak en Potential Links. De gemiddelde internetgebruiker ontvangt zo’n 3 verzoeken per week om zich aan te sluiten bij een nieuw Sociaal Netwerk. Hoewel je tegenwoordig Profielen kunt overzetten via Atomkeep is het telkens weer de vraag wat een nieuwe community bijdraagt aan je online plezier en digital lifestyle.

Een Profielpagina is een overgewaardeerd presentatiemiddel. Ze kan net zo statisch zijn als een website en minder doelmatig dan een weblog. Ze biedt minder perspectief op een persoon dan je denkt. Mensen leer je kennen door hun daden en sporen. Op internet is Google de alwetende instantie. Laat sporen na!

Zonder Profielpagina geen lidmaatschap van een Sociaal Netwerk. Binnen die context is ze poortwachter, dwingend en beperkend. De zin daarvan ligt in de aansluiting. Contacten selecteer je op basis van belangstelling en gelijkgestemdheid. Indringers worden, terecht of niet, geweerd. De rijen blijven gesloten en exclusief. Zo houden we het gezellig.

Een Profielpagina alleen is niet genoeg. Zo zocht Trendwatcher en Docent Hans Mestrum een baan. Hans grossiert in Profielen, deed ook een oproep op zijn weblog. Op Twitter werd zijn beschikbaarheid direct opgemerkt. Binnen drie dagen had hij een baan. Actief zijn is de ultieme vorm van Profileren en Positioneren.

Een volledig ingevulde Profielpagina heeft zin als je publiek online zit en de community een meerwaarde heeft voor jou en je contacten. De waarde van jouw profiel wordt bepaald door de verbindingen met de achterliggende kennis, ervaringen en meningen. Doelen bereik je met een diversiteit aan middelen. Beperking is Meesterschap.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op De Ondernemer. Lees ook Erno Hannink’s: Link met vage vrienden voor meer klanten.

Welk huisdier heb jij op je werkvloer?

Bijna 15 jaar geleden kwam ik het fenomeen huisdieren op de werkvloer voor het eerst tegen. Hierboven zie je Joep van HBB Communicates. Alweer 25 jaar Senior Manager Relations en het meest enthousiaste lid van het bedrijf. Hij verwelkomt iedereen alsof zijn leventje er vanaf hangt en is daarmee een niet weg te denken onderdeel van het team. Als hij er een keer niet is mist iedereen hem meteen. Een persoonlijkheid om nooit te vergeten!

Toen in januari 2009 de, weldra beroemd geworden, kater Dirk, huisvriend van internetjournalist Jaap Stronks plotseling verdwenen was werd dit feit in rap tempo landelijk nieuws. Dat kwam door de speciaal opgezette actie Wij willen Dirk, die met flyers, tweets en een speciale website het verschijnsel kat vermist op zijn kop zette.

Debbie What’s the buzz all about Gesthuizen van Quint Result, voorheen Being en De Verwondering, is onafscheidelijk van haar Daantje. Er gaat geen dag voorbij zonder dat er wel een levensteken van de kleine Daan opduikt, ergens op een van de vele Social Media Platforms die Debbie frequenteert. Als mascotte verscheen Daan in diverse media en ook op de muren van het bureau.

Poezen of katten zul je bij Zichtbare Zaken niet snel tegenkomen, maar koolmezen, pimpelmezen en staartmezen destemeer. Kijk maar eens naar dit filmpje. Naast een nest met Eksters hebben we dagelijks bezoek van een familie van Vlaamse Gaaien. Dit alles zorgt voor vrolijke en magische taferelen. Zo kun je de dag weer door!

Let op! Dit is een oproep!
Webloggers, ontwerpers, journalisten… allemaal hebben ze iets met communicatie en vaak iets met dieren en huisdieren. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe dat met jou zit en wat jouw verhaal is? Als je mij een foto stuurt van jouw huisdier met een korte tekst en uitleg over de betekenis, dan plaats ik hem meteen bij dit artikel! Plaats hem als je wilt ook op je eigen weblog en… doorsturen van deze vraag mag! Ik verheug me er nu al op! Mijn emailadres is huub@zichtbarezaken.nl. Alvast hartelijk dank voor je reactie! En… als zzp-er hoef je echt geen kantoor te hebben om toch van een werkvloer te kunnen spreken. Hoogpolig tapijt is toegestaan!

Hieronder staan de updates met jouw foto’s! Nu al 6!

Continue reading “Welk huisdier heb jij op je werkvloer?”

Had ik dit maar eerder gedaan!

Er zijn steeds meer ondernemende mensen met bijzondere talenten. Toch is het een hele klus om jezelf op de juiste wijze voor het voetlicht te krijgen. Om talenten, kwaliteiten, diensten en producten zo in de etalage te zetten dat ze heel aantrekkelijk worden voor de juiste klanten. Niet alleen omdat je klanten wilt, maar ook omdat je plezierige klanten wilt, die graag meedelen in jouw passie en daarvan willen profiteren.

Ondernemende mensen moeten aan marketing doen. Daarvoor hebben ze ondersteunende middelen nodig. Bij de meeste bureaus hoeven ze met hun budget niet aan te komen. Het is zelfs de vraag of daar de expertise ligt die zij nodig hebben. Ook aan de onderkant van de markt zijn ze niet aan het juiste adres. Daar gaat het alleen om middelen en Men vraagt en Wij draaien. Dan heb je wel binnen de kortste keren een product in handen, maar nog geen kwaliteit, laat staan enige zekerheid of dat middel ook resultaat gaat opleveren.

Naar een welomschreven doel

Zichtbare Zaken staat voor het werken met ondersteunende middelen naar een welomschreven doel. Een huisstijl, een website en alles wat daar in en omheen zit geeft daar richting aan. Het idee van Zichtbare Zaken gaat veel verder dan die middelen. Het begint met focus op jezelf en op jouw markt ontwikkelen, een strategie bepalen, een merkwijzer, een pakkende naam voor jouw bedrijf, een producten of diensten aanbod en een stappenplan maken, teksten schrijven, passende beelden vinden of creëren, een eigenzinnige stijl ontwikkelen.

Continue reading “Had ik dit maar eerder gedaan!”

Omhoog ↑