De Wijsheid van de Werkvloer

Iedere ontwerper kan nog iets leren over presenteren. Van ondernemers bijvoorbeeld. Dat werd gisteren duidelijk op de thema-avond Design Thinking als oriëntatiepunt van Design Platform Rotterdam.

Het programma was georganiseerd rond 3 interviews en discussies met ontwerpers en hun opdrachtgevers. Met als tussendoortjes korte presentaties over de erfenis van Steve Jobs, de rol van merk- en design-denken in het dagelijks leven en bespiegelingen over ondernemen en de rol van design. Onderhoudend en leerzaam, maar sommige ondersteunende middelen bleken regelrechte stoorzenders.

Continue reading “De Wijsheid van de Werkvloer”

Alles begint met verandering

Alles begint met verandering. Soms zie je ontwikkelingen al lang van tevoren aankomen, soms niet. Soms kun je gevolgen van verandering overzien of is verandering een donderslag bij heldere hemel. Niemand ontkomt er aan. Ook webloggers niet.

Paarse interface jarenlang herkenningspunt

Sinds maart 2006 ben ik actief als weblogger. Tot een maand geleden op web-log.nl. Voor de rechtgeaarde volgers van dit weblog was de bekende paarse interface jarenlang het herkenbare ontmoetingspunt. Tot de migratie van Typepad naar WordPress binnen web-log.nl.

Continue reading “Alles begint met verandering”

De Tao van Communiceren

Communiceren is verhalen vertellen. Verhalen die mensen echt raken gaan over de lezer zelf. Die herkent zichzelf in de spiegel van zijn eigen agendapunten. Dit zou zelfs wel eens de essentie van communicatie kunnen zijn: dat communicatie alleen werkt als de ontvanger er belang bij heeft. Interesse is mooi, maar belang is de doorslaggevende factor, als het om het genereren van aandacht gaat.

Communicatie bestaat niet alleen uit geschreven teksten. Steeds vaker gaat het om verbeelding: illustratie of fotografie. En om bewegend beeld zoals animatie, film en video. Ook het gesproken woord heeft daarin een eigen rol. Vormgeving, op welke wijze dan ook, zet dit alles in een kader en geeft de inhoud context. Binnen die context gaat het om verhalen en herkenning. Zonder die twee geen basis voor contact.

Continue reading “De Tao van Communiceren”

Communiceren met hart en ziel

Een logo is het hart en de ziel van jouw professionele communicatiemiddelen. Bij het ontwerpen van een woord- of beeldmerk is waar jij als opdrachtgever voor staat dus belangrijk. Jouw kracht, je kwaliteiten en kernwaarden moeten immers op visuele wijze vertaald worden.

Er zijn diverse manieren om inzicht en overzicht te krijgen op de passie en de kernwaarden waar jij voor staat. Daarnaast heb je kwaliteiten en het gedachtegoed waaruit je werkt. Om mijn methodiek overzichtelijk te houden werk ik met 2 vragenlijsten. Eén van die lijsten noem ik: de 5 essentiële vragen. De antwoorden op deze vragen zijn (samen met mijn vragen over je passie) een belangrijk uitgangspunt om een goed logo te kunnen maken.

Continue reading “Communiceren met hart en ziel”

Hoe vind je de schat in jouw bedrijf?

Huisstijlen en websites zijn voor de meeste opdrachtgevers complexe vraagstukken waar ze zo snel mogelijk weer van af willen. En in zekere zin hebben ze geen ongelijk. Identiteitsontwikkeling is voor bedrijven veelal een paard dat achter de wagen loopt en niet ervoor. Dat komt omdat door onbekendheid met de materie meestal aan de verkeerde kant van de teugels wordt getrokken of omdat het doel urgenter lijkt en belangrijker dan de weg. Pas op de plaats maken en ruimte nemen voor dit soort belangrijke ontwikkelingen binnen je bedrijf helpt echter wel om een onverwachte schat op te graven!

Continue reading “Hoe vind je de schat in jouw bedrijf?”

Hoe lang gaat een logo mee?

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Voor sommige vragen heb je een fileermes nodig. ‘Hoe lang gaat een logo mee?’ is zo’n vraag. Het is een vage, veel te algemene vraag. Daar kun je geen antwoord op geven. Dat kan alleen door meer scherpte in de vraag aan te brengen. Door de vraag specifieker te maken. Door een context toe te voegen en grenzen te stellen. Daar gaan we! Stap voor stap. Met 7 puntige scherpslijpers:1. Voor wie is het logo gemaakt?


Een logo ontwerpen voor een vrije werker (zzp-er), een freelancer of een ondernemer vraagt telkens om een andere aanpak. Dat komt omdat iedere insteek en marktbenadering bij deze opdrachtgevers uniek en anders is. Daarbij stelt een logo-ontwerp voor een starter, een doorstarter of een veteraan ook andere eisen. Dit zelfde hete hangijzer is van toepassing bij middelgrote en grote bedrijven. De eerste conclusie: alleen maatwerk voldoet.

Continue reading “Hoe lang gaat een logo mee?”

Hoe ontwikkel je als zelfstandige opdrachtgever een visie op de markt van vormgevers en ontwerpers? (2)

Dit is deel 2 van Hoe ontwikkel je als zelfstandige opdrachtgever een visie op de markt van vormgevers en ontwerpers? De vorige keer vroeg ik mij af of het keuzeprobleem van een opdrachtgever kleiner was gemaakt door inzicht in de markt van ontwerpers te krijgen? Om daar antwoord op te geven moeten we echter eerst kijken naar wie we als opdrachtgever voor ons hebben.

Continue reading “Hoe ontwikkel je als zelfstandige opdrachtgever een visie op de markt van vormgevers en ontwerpers? (2)”

Hoe ontwikkel je als zelfstandige opdrachtgever een visie op de markt van vormgevers en ontwerpers? (1)

Ontwerpen ontstaan in een spanningsveld tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Binnen dit speelveld moeten individuele belangen in balans worden gebracht. Dit begint al met de eerste keuze die een opdrachtgever moet maken: het aantrekken van de juiste opdrachtnemer. Ook voor de opdrachtnemer is het aanvaarden van een opdracht een kwestie die weloverwogen moet worden.

Continue reading “Hoe ontwikkel je als zelfstandige opdrachtgever een visie op de markt van vormgevers en ontwerpers? (1)”

Hoe stop je als zelfstandige meer merkbeleving en waardeperceptie in je producten- en diensten-aanbod en maak je jezelf onweerstaanbaar voor klanten?

Alles van waarde is een kwestie van perceptie. Het waarnemen van waarde begint dus met het overtuigd raken van die waarde, veelal gerelateerd aan een ervaring van kwaliteit, producteigenschappen, merk- of naamsbekendheid èn door het prijskaartje dat er aan hangt.

In een vorige nieuwsbrief schreef ik: een magnetisch veld dat voor jou de juiste klanten aantrekt, bestaat uit 3 pijlers. Het communicatieconcept, jouw producten en diensten en je public relations acties. Ditmaal gaan we kijken naar de inzet van jouw producten- en diensten als communicatiemiddel.

Dit artikel gaat over instapproducten en hoofdproducten; productsegmentatie door aanbod en prijs; werken met productbeschrijving, productkenmerken en productvoordelen; waarom werken met productizing extra krachtig is; en hoe jouw expertstatus je productstatus verhoogt.

Continue reading “Hoe stop je als zelfstandige meer merkbeleving en waardeperceptie in je producten- en diensten-aanbod en maak je jezelf onweerstaanbaar voor klanten?”

Hoe zorg je als zelfstandig ondernemer voor maximale winst op communicatieprojecten door jezelf de juiste vragen te stellen?

Eén van de grootste problemen die ik bij nieuwe klanten tegenkom is ontevredenheid met het resultaat van een eerdere samenwerking met andere ontwerpers.

Die ontevredenheid gaat meestal over het visuele resultaat (1) en het strategische resultaat (2). Bij het eerste punt is het ontwerp van de huisstijl niet voldoende representatief voor jouw bedrijf en doet het zelfs afbreuk aan je presentatiewijze. In het tweede geval heeft het visuele resultaat geen aanwijsbare werking op het behalen van jouw doelen en bedrijfsresultaten. Frustratie is het gevolg. Sterker: je kunt hiermee voor een dilemma komen te staan. Om de situatie op te lossen zul je wederom met een ontwerper moeten samenwerken, maar dat heeft je nu juist in deze lastige situatie gebracht. Welke aanpak zorgt voor een uitweg uit dit labyrinth?

Continue reading “Hoe zorg je als zelfstandig ondernemer voor maximale winst op communicatieprojecten door jezelf de juiste vragen te stellen?”

Een pakkende naam voor jouw bedrijf

Wat is de juiste naam voor mijn bedrijf? Dat is een vraag die veel zelfstandigen, ondernemers en professionals zichzelf stellen en waar op veel verschillende manieren antwoord op kan worden gegeven. Dit artikel gaat over bedrijfsnamen, naamgeving- strategieën en methodieken. Ik wil binnen dit bestek niet uitputtend zijn, maar wel een overzicht bieden van de belangrijkste aspecten die bij naamgeving komen kijken.

In mijn praktijk als ontwerper en communicatie-expert komt naamgeving regelmatig aan de orde. Het maakt dan meestal deel uit van een groter traject op het gebied van strategiebepaling en huisstijlontwikkeling. Een strategisch kader geeft een belangrijke houvast in de zoektocht naar de naam voor een bedrijf of een product. Essentieel uitgangspunt bij naamgeving is dat het een extreem sterk instrument voor positionering is. Het is de belangrijkste marketingbeslissing die je kunt nemen. Een beslissing die deel uitmaakt van je ondernemingsstrategie.

Naamgeving en visuele identiteit zijn voor een bedrijf een uitermate waardevol bezit en deze elementen worden dan ook steeds vaker meegerekend als bedrijfskapitaal. Uit onderzoek blijkt dat met naamgeving alleen al een verhoging van de omzet met 27% kan worden bereikt. Naast naamgeving is ook de pay-off, de slagzin of slogan die achter een merknaam geplaatst wordt, belangrijk. Vooral bij niet beschrijvende merknamen (waarover dadelijk meer) kan de pay-off gebruikt worden om kort en bondig te communiceren waar het merk voor staat.

Continue reading “Een pakkende naam voor jouw bedrijf”

Hoe ontwikkel je als zelfstandige professional een magnetisch veld dat de juiste klanten aantrekt?

Het belangrijkste doel van bedrijfscommunicatie is nieuwe klanten krijgen en bestaande klanten behouden. Natuurlijk zijn er nog meer doelstellingen die professionalisering van communicatie voor zelfstandigen van levensbelang maken. Maar deze doelen heb ik al in een vorige nieuwsbrief besproken. De belangrijkste vraag die dit opleverde was: Hoe ontwikkel je als zelfstandige een persoonlijk communicatieconcept? Daarover gaan we het hier hebben. Om dit thema nog meer slagkracht te geven betrek ik er nog 2 andere elementen bij. Een magnetisch veld dat voor jou de juiste klanten aantrekt, bestaat namelijk uit 3 pijlers: Het communicatieconcept, jouw producten en diensten en public relations acties: jouw persoonlijke geschenk aan klanten.

Continue reading “Hoe ontwikkel je als zelfstandige professional een magnetisch veld dat de juiste klanten aantrekt?”

Omhoog ↑