Identiteit ontstaat in relaties

Problemen in de economie en ecologie maken duidelijk dat we niet los van elkaar en de wereld staan. Door vertrouwdheid met gebruik van digitale middelen ontwikkelt de jonge generatie een besef van samenhang dat in de samenleving nu nog nauwelijks wordt aangesproken. Het is een gevoeligheid voor het gezamenlijk creëren van meerwaarde.

Nieuwe competenties brengen een samenleving van verbinding voort die de cultuur flink zal opschudden. Een enorme verschuiving in macht en omgangsvormen zal het gevolg zijn. Van verzet naar co-creatie.

André Platteel, auteur van het fraai verzorgde en in 2010 verschenen boek Our World baseert zijn inzichten op intensieve contacten met jongeren tijdens Your World in Rotterdam, de eerste Europese jongerenhoofdstad. Tijdens Your World, een indrukwekkende verzameling projecten, workshops en evenementen, werd ondermeer geëxperimenteerd met nieuwe begeleidingsmethodieken gebaseerd op onderlinge samenhang. Als facilitator richt André zich op het optimaal benutten van de creatieve potentie van een groep. Daarvoor gebruikt hij verschillende werkvormen om dialoog en co-creatie te bevorderen. In Our World doet Platteel daarvan verslag en beschrijft hij de aanstaande veranderingen en mogelijke consequenties. Vanuit de nieuw te ontwikkelen verbindingssamenleving reikt hij mogelijkheden aan om te komen tot een cultuur waarin iedereen zich gehoord en erkend voelt. Want de wereld is nooit af en wordt in onderlinge samenhang telkens opnieuw vormgegeven.

Continue reading “Identiteit ontstaat in relaties”

De 7 vragen van Debbie Bernasco

Wie ben je?

In willekeurige volgorde: grafisch ontwerper, typograaf, user interface- en interaction designer, visual artist, weblogger, video-blogger, zp-er, ondernemer, design-denker, strateeg, auteur èn liefhebber van beeldende kunst, dans, theater, muziek, literatuur, filosofie, geschiedenis, architectuur en koken.

Qua vorm, functie en onderliggende gedachte wordt wie je bent trouwens bepaald door wat en hoe je kunt bijdragen aan het grote geheel. De context is constant in verandering en afhankelijk van mensen. Wij zijn spiegels en klankborden. Continue reading “De 7 vragen van Debbie Bernasco”

29 manieren om creatief te blijven

Mensen houden van lijstjes. Dat werd deze week weer duidelijk nadat ik een afbeelding met 29 tips publiceerde op Mobypicture. Niet alleen groeide het aantal re-tweets in mijn twitter-mentions met een snelheid die ik niet eerder heb meegemaakt, ook het aantal views steeg al snel boven de 600.000. Gewoonlijk krijgt een fotopublicatie op mijn Moby-account tussen de 100 en 200 views. Soms blijft dat aantal steken op 40. Kortom: een opmerkelijke situatie.

Continue reading “29 manieren om creatief te blijven”

Communiceren met hart en ziel

Een logo is het hart en de ziel van jouw professionele communicatiemiddelen. Bij het ontwerpen van een woord- of beeldmerk is waar jij als opdrachtgever voor staat dus belangrijk. Jouw kracht, je kwaliteiten en kernwaarden moeten immers op visuele wijze vertaald worden.

Er zijn diverse manieren om inzicht en overzicht te krijgen op de passie en de kernwaarden waar jij voor staat. Daarnaast heb je kwaliteiten en het gedachtegoed waaruit je werkt. Om mijn methodiek overzichtelijk te houden werk ik met 2 vragenlijsten. Eén van die lijsten noem ik: de 5 essentiële vragen. De antwoorden op deze vragen zijn (samen met mijn vragen over je passie) een belangrijk uitgangspunt om een goed logo te kunnen maken.

Continue reading “Communiceren met hart en ziel”

Omhoog ↑