De verbeelding van een idool

In 1982 kreeg ik van mijn toenmalige hoofddocent Grafisch Ontwerpen, Jan Driessen (ex Lintas Worldwide en voormalig Art Director van Avenue), op de Rotterdamse Kunstacademie de opdracht een campagne te maken met als thema ‘het idool’.

Vanuit mijn achtergrond met de Shocking Blue Fanclub vroeg ik hem naar zijn ideeën over dat thema. Hij reageerde hier op met het volgende verhaal: “Ken je die papierprikkertjes voor op je bureau? Je weet wel, met een rond grijs geëmailleerd voetje van staal en een stevige stalen naald met scherpe punt er midden op? Als ik dit thema zou visualiseren zou ik beginnen met op zo’n prikker een foto van een vedette, een ster, een beroemdheid of een legende uit de muziekwereld te prikken, en nog een en nog een, of van een filmster, of een politicus. Net zolang tot er nog maar een klein stukje van het staal te zien is. Drie centimeter of zo. Dat is voor mij de verbeelding van een idool, de tragiek van een bekendheid te zijn, de vervangbaarheid en de vergankelijkheid. Muziek, film, theater, kunst, literatuur, politiek, dat maakt niet uit. Allemaal showbusiness als het gaat om imago.”

Continue reading “De verbeelding van een idool”

Woordenloze Woensdag (47)

Onlangs ontmoette ik de Poolse illustratrice Anna Maria Łuczak die dit jaar eindexamen doet op de Willem de Koning Academie in Rotterdam en binnenkort van start gaat met haar eigen bedrijf.

De afbeeldingen die je hier ziet vallen binnen haar portfolio onder de noemer vrij werk. Ze roepen voor mij een heel gelaagde betekenis op. Meer dan een foto of een gewone illustratie zou kunnen doen.

Bovendien vind ik dit werk zeer intiem en origineel. Vandaar dat ik van harte wens dat Anna haar weg zal vinden met deze bijzondere schilderachtige en expressieve werkwijze waar passie uit spreekt.

De reden dat deze beelden mij aanspreken ligt in Anna’s vermogen om de weergaloze schoonheid van alledaagse situaties zichtbaar te maken.

Update Anna Maria heeft nu ook een weblog. En sinds 2012 ook een website met haar kunst.

Zen in het Octaaf van de Witte Overall

Als je doet wat je altijd al deed, krijg je wat je altijd kreeg.

Onlangs ontving ik een exemplaar van het boek De Wet van het Octaaf. Vallen, Intervallen en Weer Opstaan in Organisaties, geschreven door Robert Rosenboom. Een boek dat, gelardeerd met vele praktijkvoorbeelden, de lezer inwijdt in de universele wetten die aan de basis staan van bijzondere leermomenten, de zgn. intervallen, die transformatiepunten zijn.

Dit soort momenten, waarbij de aandacht veelal uitgaat naar de remmende invloed, worden vaak als hinderlijk ervaren. Toch blijken ze achteraf kruispunten te zijn waar nieuwe inzichten doorbreken en verandering in gang wordt gezet. Vaak op zo’n manier dat werk en leven definitief op zijn kop worden gezet. Over met name deze intervallen gaat dit boek en hoewel het onmogelijk is om het boek volledig recht te doen door te proberen het hier in kort bestek samen te vatten wil ik graag iets vertellen over wat mij aansprak.

Continue reading “Zen in het Octaaf van de Witte Overall”

Beeldgebruik in Magazine Covers

Mijn belangstelling voor tijdschriften maken begon al op mijn 13e jaar. Sindsdien is ze niet alleen gebleven, maar heeft zich ook verdiept in tal van tijdschriftachtige producties, offline en online.

Sindsdien is het fenomeen tijdschrift mij altijd blijven boeien. Qua gebruik van lay-out, typografie, fotografie en illustratie. En ook steeds meer qua verbeeldende en redactionele formules!

Sinds ik ooit Editing en Design heb gelezen ben ik steeds beter gaan zien dat een blad een emotionele ervaring is die te vergelijken is met een film in 2-dimensionaal formaat. Ritme, vorm, flow en contrast.

Continue reading “Beeldgebruik in Magazine Covers”

Hoe haal je meer uit de Media?

Voor kleine en middelgrote bedrijven komt er altijd een moment dat perscontacten een belangrijke rol (gaan) spelen. Soms op eigen initiatief, soms onverwacht. Als je daar geen of weinig ervaring mee hebt dan is contact met een journalist een gebeurtenis die onzeker kan maken of angst oproept. Deze vrees voor het onbekende wordt veelal veroorzaakt door een gebrek aan kennis van de mores van de media en vooral door onvoldoende voorbereiding op het mediacontact zelf. Ondanks de waarde van free publicity en public relations zorgen deze emotionele barrières al snel voor koudwatervrees. Daarbij komt de vraag op: moet ik de media mijden of moet ik ze benutten?

In Journalisten Bijten Niet laat Hans Kruyzen, voormalig hoofdredacteur van Management Team en oprichter van MediaLogic, zien dat je door het ontwikkelen van mediabewustzijn kunt werken aan een goede voorbereiding voor een zelfverzekerd mediaoptreden. Zijn boek is geschreven als handleiding voor Managers van Multinationals en leert hoe je media kunt gebruiken om op een effectieve manier te communiceren met afnemers, aandeelhouders, autoriteiten en arbeidsmarkt. Toch is dit boek ook zeer lezenswaardig voor iedereen, dus ook voor zelfstandige ondernemers en professionals, die (wel eens) met journalisten te maken krijgt. Sterker nog, door dit boek te lezen ga je media, nieuwsberichten, artikelen in kranten, maar ook nieuwsitems via radio, televisie en op internet, met heel andere ogen bekijken dan voorheen.

Continue reading “Hoe haal je meer uit de Media?”

Marshall McLuhan en de Media

Marshall McLuhan verwierf bekendheid in de jaren zestig met boeken als Understanding Media: The Extensions of Man en The Medium is the Message: An Inventory of Effects.

McLuhan beweerde dat de media een verlenging zijn van de menselijke zintuigen die zowel het individu als de maatschappij in een eigen overtuigende manier beïnvloeden.

Hoewel sommigen van zijn stellingen (McLuhisms) als omstreden worden gezien, twijfelt niemand aan zijn kernbewering: Om de huidige wereld te begrijpen dient men de media te begrijpen.

Continue reading “Marshall McLuhan en de Media”

Een pakkende naam voor jouw bedrijf

Wat is de juiste naam voor mijn bedrijf? Dat is een vraag die veel zelfstandigen, ondernemers en professionals zichzelf stellen en waar op veel verschillende manieren antwoord op kan worden gegeven. Dit artikel gaat over bedrijfsnamen, naamgeving- strategieën en methodieken. Ik wil binnen dit bestek niet uitputtend zijn, maar wel een overzicht bieden van de belangrijkste aspecten die bij naamgeving komen kijken.

In mijn praktijk als ontwerper en communicatie-expert komt naamgeving regelmatig aan de orde. Het maakt dan meestal deel uit van een groter traject op het gebied van strategiebepaling en huisstijlontwikkeling. Een strategisch kader geeft een belangrijke houvast in de zoektocht naar de naam voor een bedrijf of een product. Essentieel uitgangspunt bij naamgeving is dat het een extreem sterk instrument voor positionering is. Het is de belangrijkste marketingbeslissing die je kunt nemen. Een beslissing die deel uitmaakt van je ondernemingsstrategie.

Naamgeving en visuele identiteit zijn voor een bedrijf een uitermate waardevol bezit en deze elementen worden dan ook steeds vaker meegerekend als bedrijfskapitaal. Uit onderzoek blijkt dat met naamgeving alleen al een verhoging van de omzet met 27% kan worden bereikt. Naast naamgeving is ook de pay-off, de slagzin of slogan die achter een merknaam geplaatst wordt, belangrijk. Vooral bij niet beschrijvende merknamen (waarover dadelijk meer) kan de pay-off gebruikt worden om kort en bondig te communiceren waar het merk voor staat.

Continue reading “Een pakkende naam voor jouw bedrijf”

Designcultuur als Wetenschap

Premsela en de Vrije Universiteit Amsterdam richten vanaf dit jaar hun blik op de groeiende wetenschappelijke belangstelling voor designcultuur. Tijdens het gezamenlijke nieuwjaarssymposium Designdenken op donderdag 14 januari, houden drie academici een persoonlijk betoog over designcultuur als wetenschap. Javier Gimeno-Martínez is universitair docent design cultures aan de Vrije Universiteit Amsterdam, José Teunissen is lector modevormgeving aan het ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en Gerard Unger is hoogleraar typografie aan de Universiteit van Leiden.

http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7266603&server=vimeo.com&show_title=0&show_byline=0&show_portrait=0&color=00adef&fullscreen=1

Het onderzoek naar designcultuur is nog niet zo omvangrijk als dat naar designgeschiedenis of designtheorie, maar de tijd is er nu rijp voor, aldus Timo de Rijk, hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Men is zich bewust dat design een cultuurgebied is dat, in vergelijking met bijvoorbeeld moderne kunst, op een krachtige en eenvoudige manier communiceert. Binnen de academische wereld groeit de belangstelling voor design. Een wetenschappelijke benadering stelt de onderzoeker in staat kritisch naar design te kijken.

Continue reading “Designcultuur als Wetenschap”

De Wetten van de Echte Sinterklaas

In Als je niet duidelijk vraagt wat je wilt, krijg je iets anders, de Wet van Sinterklaas, neemt Rob de Best zijn lezers mee op een ontdekkingstocht in het land van verlangens en gevoelens. Dat laatste is niet zonder reden. Realiseren wat je wilt is voor een groot deel gebaseerd op de kracht van je verlangens. Echter, gevoelens en dan vooral negatieve emoties, staan de realisatie van jouw verlangens danig in de weg. Zodanig dat die gevoelens wel eens het grootste obstakel kunnen zijn voor het realiseren van je verlangens.

Ieder verlangen dat je hebt, kan worden gerealiseerd als je maar weet hoe je erom moet vragen! De echte Sinterklaas bestaat 365 dagen per jaar, is niet vermomd als bisschop en heeft geen knechten die het werk voor hem doen. Iedereen kan een Sinterklaas zijn door te delen wat over is en daarmee vorm geven aan een Sinterklaas-economie. Het idee hierachter is dat er ten opzichte van ieder mogelijk verlangen dat iemand heeft, een Sinterklaas zou kunnen bestaan die dat verlangen met plezier invult. Gewoon omdat ie dat kan. Als je denkt dat Sinterklaas niet bestaat, zul je niets aan hem vragen en krijg je waarom je hebt gevraagd: niets.

Continue reading “De Wetten van de Echte Sinterklaas”

Omhoog ↑