De Visuele Identiteit (basiselementen)

visueleidentiteit05.gif

De basiselementen van een bedrijfsstijl

Zonder basiselementen kan een bedrijfsstijl geen vorm aannemen. De basiselementen van een bedrijfsstijl zijn: Het bedrijfsmerk, De lay-out, De vorm- en communicatie concepten, Kleurgebruik, Typografie, Het Beeldmateriaal, Het gebruik van taal en teksten.

visueleidentiteit03

Het bedrijfsmerk

Het bedrijfsmerk bestaat uit een woordmerk of uit een woord- en beeldmerk combinatie. Het bedrijfsmerk wordt ook logo genoemd. In specifieke gevallen spreken wij van symbool, icoon, vignet of wapen.

Een woordmerk dat karaktervol is vormgegeven kan evenveel zeggingskracht in zich dragen als een woord- en beeldmerk combinatie. Een woordmerk maakt gebruik van typografie als beeldend element. Dit vereist een ruimere interpretatie en invulling dan een simpel gebruik van letters. Om van het woordbeeld een woordmerk te maken is het zichtbaar maken van de betekenis belangrijker dan het gebruik van tradities of trends in typografische vormgeving. Karaktervorming en identiteitsbeleving staan voorop.

visueleidentiteit12.gif

Bij een woord- en beeldmerkcombinatie ligt de toegevoegde waarde van het beeldmerk vooral in het vermogen om werkelijk als symbool of icoon op te treden. Het beeldmerk verbeeldt de inherente eigenschappen van het bedrijf. De betekenis van het beeldmerk kan rechtstreeks en voor zichzelf spreken, maar ook meerdere betekenislagen in zich dragen. Soms zijn deze direct zichtbaar, soms ervaart de kijker pas na enige tijd de aha-erlebnis van de tweede betekenislaag.

visueleidentiteit02.gif

De lay-out
Het gebruik van een goede lay-out heeft meerdere doelstellingen. Op functioneel niveau gaat het om hiërarchie en overzicht op het gebied van de redactionele vormgeving aan te brengen. Bijvoorbeeld door met koppen en tussenkoppen te werken in de tekst.

Lay-out bepaald ook de leesrichting binnen het informatietraject. Zowel in drukwerk, op internet, als bij ruimtelijke toepassingen.

Door een juiste plaatsing van tekstelementen en beeldmiddelen wordt tevens een bijdrage geleverd aan de expressieve kracht van de vormgeving. Het doel hiervan is niet alleen de informatie, maar ook de betekenis van teksten en beelden, op indrukwekkende wijze over te dragen naar de belevingswereld van de lezer.

Afhankelijk van doel en context kan de vormgeving van de lay-out zeer complexe vormen aannemen. Bijvoorbeeld bij tijdschriften en bij jaarverslagen.

showpiggy.gif

De vorm- en communicatie concepten

De lay-out van grafische, digitale en ruimtelijke bemiddelen kan een vergaande logica in zich dragen die het functionele aspect overstijgt. De denkwijze die hier aan ten grondslag ligt vindt zijn oorsprong in speciaal te ontwikkelen vorm- en communicatieconcepten.

Vormconcepten beperken zich vaak tot hergebruik van kleurvlakken en beeldelementen uit het bedrijfsmerk, om zodoende binnen de lay-out een herkenbare sfeer te bepalen.

Een vormconcept kan uitgroeien tot communicatieconcept door bijvoorbeeld gebruik te maken van een interactiemodel. Door met tegenstellingen in betekenis- en zingeving te werken: vraag en antwoord, probleem en oplossing, vraag en aanbod, doel en middelen. Dit idee kan niet alleen tekstueel ingevuld worden, maar ook beeldend.

Dergelijke concepten creëren meer energie, helderheid en betrokkenheid en maken een boodschap aantrekkelijker en meer specifiek voor de beoogde doelgroepen.

visueleidentiteit13

Kleurgebruik

Een kleur is een krachtig signaal dat direct op de belevingswereld inwerkt. Een kleur moet passen bij het karakter van een bedrijf en niet teveel afwijken van wat gebruikelijk is. Toch kan een gedurfde kleurkeuze een zeer onderscheidend element zijn binnen de bedrijfsstijl.

Het gebruik van kleuren is zeer afhankelijk van de media waarbinnen het wordt toegepast. Zo heeft iedere papiersoort een andere werking op de weergave van kleuren, is de werking van kleur in een interieur afhankelijk van lichtbronnen, en stelt een beeldscherm weer geheel eigen eisen aan het kleurgebruik.

Kleur stelt ook eisen aan het budget. Een huisstijl die bestaat uit 1 kleur heeft slechts 1 drukgang nodig. Een full-colour versie 4 drukgangen. Bij een uitgebreide bedrijfsstijl kan de kleurkeuze dus verstrekkende gevolgen hebben.

visueleidentiteit11.gif

Typografie

Typografie is het grafisch gebruik van letters. Ons alfabet is gebaseerd op het Romeinse letterbeeld. De keuze voor de juiste typografie is essentieel voor een goed grafisch ontwerp. Het is een belangrijk communicatiemiddel.

Letters beïnvloeden de leesbaarheid en het leestempo en daarmee de informatieoverdracht. Door een specifieke zetwijze kan men, naar gelang de doelstelling, het leesgedrag versnellen of vertragen.

Typografie kan ook de betekenis, het belang of de eigenheid van woorden onderstrepen. Bijvoorbeeld door met cursivering te werken of met andere verbijzondering van tekens.

Naast de taalkundige redenen om typografie juist in te zetten is het ook een belangrijk element voor het tot stand komen van een visuele Tone of Voice. De keuze voor de lettertypen die een bedrijfsstijl moeten dragen vraagt om gevoel voor herkenbaarheid, eenduidigheid en voor een karakteristieke uitstraling. Een dergelijke keuze vraagt om beperkingen. Lettertypen dienen in hoge mate bij te dragen aan eigenheid in de gevoelswaarde van de bedrijfsidentiteit.

visueleidentiteit09

Het Beeldmateriaal
Beeldende middelen die op visueel niveau extra diepgang kunnen geven aan de bedrijfsstijl zijn: fotografie, illustraties, grafieken, iconen en symbolen voor specifieke doeleinden.

Deze beeldende informatiedragers kunnen zowel op functioneel- als op vorm- en communicatieniveau van toegevoegde waarde zijn.

Er kan gebruik worden gemaakt van bestaand materiaal dat in overeenstemming gebracht kan worden met de andere bedrijfsstijlelementen. Wij kunnen ook kiezen voor het op maat ontwikkelen van items.

Beeldende middelen geven extra kracht aan visuele communicatie, zeker als zij vanuit een conceptuele invalshoek een context en een doelstelling krijgen. Deze doelstellingen kunnen ook deel uitmaken van een communicatieplan.

visueleidentiteit08.gif

Het gebruik van taal en teksten

In een wereld waar het gebruik van beeldmateriaal overheersende vormen aanneemt, is het gebruik van taal en teksten toch zeer essentieel. Dit begint al bij de naamgeving van een bedrijf. Ook de teksten die in de uitingen van een onderneming worden gebruikt dienen zich zorgvuldig op de doelgroep in te stellen.

Binnen de bedrijfsstijl is het ontwikkelen van richtlijnen voor tekstgebruik belangrijk voor het ontwikkelen van de al eerder genoemde Tone of Voice. Door een eigen stem- en taalgeluid te bepalen creëren wij duidelijke omgangsvormen. In dit geval met de lezers. Wij bepalen of wij lezers aanspreken met Je of met U. Wij bepalen de juiste lengte van de teksten voor drukwerk en internet. Wij stellen vooraf vast wat onze lezers moeten begrijpen, vinden of doen.

Alle overwegingen die bij het vaststellen van richtlijnen voor tekst- en taalgebruik meespelen bepalen in hoge mate de communicatieve waarde en de consistentie.

Het vervolg: De middelen of instrumenten van een bedrijfsstijl

Morgen volgt een posting over De middelen of instrumenten van een bedrijfsstijl: De grafische bedrijfstijl, De digitale bedrijfsstijl en De ruimtelijke bedrijfsstijl.

Gerelateerde artikelen vindt je onder de Categorie Van De Werkvloer. Het vorige artikel vindt je hier.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: