Wat is de waarde van strategie en conceptdenken voor de samenwerking tussen ondernemers en ontwerpers?

strategischconcept1

Veel zelfstandige ondernemers en directeuren van kleine bedrijven nemen op adhoc-basis besluiten over hun huisstijl- en communicatiezaken. Het gevolg is versnippering en ondoelmatigheid. Het eerste uit zich door een gebrek aan resultaten en het tweede door het inzetten van oplossingen die niet aan reële behoeften voldoen. In beide situaties levert dat geen rendement op investeringen op. Sterker nog: Een website of een huisstijl die niet aan de bedrijfsdoelstellingen voldoet zorgt voor verlies en is ook op andere manieren schadelijk voor het bedrijf.

strategischconcept3

99% van de kleine ondernemingen is niet gewend dat een ontwerper of communicatie specialist samen met de opdrachtgever stilstaat bij strategische bedrijfsvragen. Ook werkt men al te vaak vanuit een beperkt perspectief op communicatie en vormgeving. Daardoor denkt de ondernemer alleen vanuit middelen en toepassingen: we hebben een folder nodig, een huisstijl, een website… Een helikopter-perspectief en/of een visie ontbreekt, er wordt te weinig voordeel gehaald uit inspanningen en samenwerking en meetinstrumenten ontbreken.

De meerwaarde van strategie

Het begrip strategie is van oorsprong krijgskundig, maar staat ook voor beleid. Belangrijk uitgangspunt is het gegeven dat iedere ondernemer beslissingen moet nemen. Beslissingen worden genomen op basis van informatie, ervaring, inzicht, doelstellingen en intuïtie. Strategie of beleid bepalen draait om een actueel overzicht verwerven van de situatie en op basis van doelstellingen en prioriteiten keuzes maken. Door bewust te zijn van die keuzemogelijkheden, maak je ook betere keuzes.

Waarom is deze werkwijze belangrijk voor een succesvolle samenwerking tussen ondernemers en ontwerpers?

Door een programma van eisen samen te stellen kun je beter beoordelen of resultaten aan doelen en behoeften voldoen en zodoende succesvol kunnen en zullen zijn. Met een programma van eisen is het proces zelf ook beter aan te sturen door de ondernemer. Sterker, zonder sturing van de ondernemer wordt nooit het optimale uit een ontwerpopdracht gehaald. Een goede briefing blijft hiervoor de basis.

Voorbeelden van doelstellingen en behoeften

1. Verkoopbevordering, meer omzet, betere zichtbaarheid.
2. Imagoverbetering, professioneler overkomen en opstellen, geloofwaardigheid.
3. Positionering, meer onderscheid t.o.v. de concurrentie, meerwaarde laten zien.
4. Informeren en overtuigen van nieuwe en bestaande klanten en belangengroepen.
5. Nieuw elan creëren en uitstralen, nieuwe visies vertalen naar presentatievormen.
6. Attitudeverandering, vooroordelen wegnemen, helderheid brengen in complexiteit.

Bij bedrijven, hoe groot of klein ze ook zijn, is de bedrijfsstrategie het leidende beginsel. Onderdeel daarvan zijn de visie, missie en passie van het bedrijf. Op basis van deze uitgangspunten worden de korte- en langere termijn doelstellingen bepaald. Als het totaal van deze uitgangspunten niet helder is wordt het moeilijk om een heldere briefing te geven. Een goed begin is in dit geval niet het halve, maar het hele werk, want ze vormt de drijvende kracht van het proces.

strategischconcept4

De meerwaarde van concepten

Communiceren doe je op basis van de waarden van een bedrijf, meestal verwoord in de missie en visie. In het verlengde van strategisch denken werken we bij communicatie met concepten. Let wel: Er zijn diverse manieren van concept-denken die elkaar beïnvloeden en versterken. Een korte schets:

Als je uitgaat van een bedrijfstrategie krijg je inzicht in de kracht en de kwaliteiten van een onderneming. Als je de essentie daarvan in korte en bondige statements weet samen te vatten kom je tot een strategisch concept. Dit strategische concept kan de voedingsbodem zijn voor een communicatieconcept. Dit laatste is het dragende idee voor alle communicatie uitingen en zorgt dat er op inhoudelijk niveau eenheid in verscheidenheid ontstaat. Het strategisch concept en het communicatieconcept zijn voor de ontwerper de uitgangspunten voor het ontwikkelen van vormgevingsconcepten (Look and Feel). Voor een copywriter kan dit weer uitgangspunt zijn voor het ontwikkelen van een redactioneel concept (Tone of Voice). Basisconcepten zijn dus inspirerend voor een breed spectrum aan professionals die met een bedrijf of ondernemer te maken kunnen hebben. Ook een architect of een fotograaf kan er mee aan de slag.

Met het ontwikkelen van een dergelijk gedachtegoed als uitgangspunt voor huisstijl en communicatie, maak je een enorme kracht vrij. Die kracht zit hem vooral in het feit dat strategie en concepten elkaar versterken en zodoende de boodschap beter, origineler en treffender overbrengen.

strategischconcept5

Waarom werken kleinere bedrijven zo weinig met strategie en concept?

De belangrijkste reden waarom zelfstandige ondernemers en kleine bedrijven niet vanuit strategische en conceptuele uitgangspunten werken zijn:

1. Onbekendheid met het fenomeen concept-ontwikkeling.
2. Het feit dat vormgevers, die geen ervaring hebben met het werken voor grote klanten van reclame en ontwerpbureaus, dit niet in hun pakket hebben zitten.
3. Last but not least: de angst voor het onbekende.

Dat laatste is niet onbegrijpelijk. Genoemde uitgangspunten vragen een extra inspanning. In veel gevallen zal een design-consultant aandringen op bezinning op allerlei zaken die in eerste instantie weinig te maken lijken te hebben met het ontwikkelen van een huisstijl. De angst bestaat dan uit de gedachte dat advieswerk duur is en weinig concreets oplevert. Dat is in dit soort trajecten echter vaak het tegenovergestelde.

Een zelfstandige communicatie- en designadviseur berekent bijvoorbeeld tarieven die minstens vijf keer lager liggen dan bij de grotere adviesbureaus. Er wordt gewerkt met vragenlijsten die de ondernemer zelfstandig kan invullen. Dat bespaart tijd en geld en brengt alleen kosten voor analyse en advies met zich mee. Door te kijken met de blik van de buitenstaander naar het eigen bedrijf kan zeer waardevolle informatie worden aangeboord. Dit proces van verheldering geeft niet alleen richting aan ontwerpprocessen, maar kan ook gebruikt worden voor versterking van de interne motivatie: Als je weet waar je voor staat en wat je kracht en kwaliteiten zijn kun je jezelf beter presenteren en verkopen en wordt ook je gevoel van eigenwaarde versterkt.

strategischconcept2.gif

Kortom: heldere strategie, motiverende concepten en een toegenomen zelfbewustzijn leggen de basis voor succes op een veelheid van gebieden en bieden een veelzijdig perspectief op rendement, op de korte en op de lange duur.

4 gedachten over “Wat is de waarde van strategie en conceptdenken voor de samenwerking tussen ondernemers en ontwerpers?

Voeg uw reactie toe

    1. Een eye-opener voor mijn klanten. Dat een ontwerper ook op dat niveau met je mee kan denken. Voor de grotere merken was dat al business-as-usual, maar voor zelfstandige professionals een nieuw fenomeen.

      Dat komt omdat, en in zekere zin is dat nog steeds zo, veel ondernemers nog niet echt de kracht hebben leren kennen van marketing en communicatie. Er wordt nog steeds te vaak alleen gedacht in middelen. En niet begrepen dat een middel alleen zijn werk kan doen (jouw doelen realiseren) als het geladen is met betekenis, een kloppend verhaal en platforms, beelden en teksten die dat ondersteunen.

      Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: